Disclaimer

De website www.peterbrouwerhair.nl is eigendom van Peter Brouwer Hair. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Brouwer Hair.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Peter Brouwer Hair op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Peter Brouwer Hair wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Peter Brouwer Hair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Toegevoegd aan winkelmand